Bereken uw premie en vraag online aan!

Vraag direct aan

Wanneer u in een appartementencomplex woont, is er een Vereniging van Eigenaren aanwezig. Een Vereniging van Eigenaren is de groep van woningeigenaren die in dit complex wonen. Meestal wordt er voor het hele gebouw, inclusief alle gezamenlijke ruimtes, in één keer een verzekering afgesloten.

Het VVE Totaalpakket verzekering is er speciaal voor Verenigingen van Eigenaren en biedt een uitgebreid aanbod verzekeringen tegen zeer gunstige voorwaarden. Deze verzekering is belangrijk om de belangen van de woningeigenaren in het appartementencomplex te behartigen. Verzekeringen maken een belangrijk deel uit van de gezamenlijke belangen.

VVE Totaalpakket verzekering afsluiten

Er zijn verschillende verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaars (VVE’s). Een aantal hiervan zijn verplicht en andere zijn optioneel. Bij het afsluiten van een VVE Totaalpakket verzekering kunt u kiezen uit meerdere verzekeringen voor uw Vereniging van Eigenaren, namelijk:

  • Gebouwenverzekering, ofwel de collectieve opstalverzekering (Wettelijk verplicht)
  • Glasverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering ( Wettelijk verplicht)
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandverzekering
  • Ongevallenverzekering

Gebouwenverzekering

De gebouwenverzekering is een collectieve opstalverzekering. Dit is de belangrijkste verzekering. Met deze verzekering verzekert u het appartementencomplex van de VvE bij schade door brand, diefstal, neerslag, storm, hagelschade, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. De kosten die uw VVE maakt om verdere schade te voorkomen, zijn ook meeverzekerd.
Het bestuur van de VVE is verplicht om een opstalverzekering af te sluiten.

Glasverzekering

Veel VVE’s kiezen er ook voor om een glasverzekering af te sluiten. Een glasverzekering verzekert niet alleen het glas dat tot de gemeenschappelijke ruimtes behoort. Het glas dat bij de appartementen hoort, is ook standaard meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

De tweede verplichte VVE verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering. Een VVE is namelijk een zelfstandig rechtspersoon en kan aansprakelijk worden gesteld. Met een aansprakelijkheidsverzekering verzekert u de aansprakelijkheid van de leden van uw VVE voor schade aan zaken en/of de schade aan personen. Ook de schade die daaruit voortvloeit (gevolgschade) is verzekerd. De schade moet veroorzaakt zijn als gevolg van een handelen of nalaten bij de uitoefening van de activiteiten in opdracht van de VVE.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurders van de VVE kunnen persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor schade die ontstaat door hun handelen. Er gaat veel geld om in VVE’s dus bij schade kunnen de bedragen behoorlijk oplopen. Daarom kan het verstandig zijn een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Rechtsbijstandverzekering

Met een VVE rechtsbijstandverzekering ontvangt uw VVE juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met de activiteiten van de VVE. De VVE moet wel verzekerd zijn op het moment dat het conflict ontstaat en moet belang hebben bij het conflict. In geld moet dat belang uit te drukken zijn met minimaal €450,-. Deze bepaling geldt niet voor verhaal van schade die in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken.

Ongevallenverzekering

Hiermee zijn de leden, werknemers en/of vrijwilligers van de VVE verzekerd voor blijvende invaliditeit en overlijden als gevolg van een ongeval. De verzekering keert dan eenmalig een bedrag uit op basis van het verzekerde bedrag.

Een gebouwenverzekering (opstalverzekering) en de aansprakelijkheidsverzekering zijn noodzakelijk. De VVE is verplicht deze af te sluiten.

Bij de verzekeringen die niet verplicht zijn, is het belangrijk dat het bestuur van de VVE afweegt of de premie die betaald moet worden, opweegt tegen het risico.

Wat is er niet verzekerd met een VVE Totaalpakket verzekering?

Er wordt niet uitgekeerd bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Schade door opzet en illegale activiteiten is ook niet verzekerd met een VVE Totaalpakket verzekering. Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd, tenzij dit water via afvoerleidingen en daarop aangesloten leidingen en toestellen is binnengekomen.

Veranderingen doorgeven is belangrijk

Als u een verzekering aanvraagt of als u schade heeft, moet u een aantal vragen beantwoorden. U moet deze vragen eerlijk beantwoorden. Daarnaast moet u zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk! Verder is het belangrijk om ons op de hoogte te stellen als er zaken veranderen.

Meest gekozen VvE-verzekeringen

De gebouwenverzekering is een collectieve opstalverzekering. Dit is de enige verzekering die wettelijk verplicht is voor een VvE. Met deze verzekering verzekert u het appartementencomplex van de VvE bij schade door brand, blikseminslag, storm, sneeuwdruk en water. Als dat nodig is, krijgt u bij waterschade ook de kosten van hak- en breekwerk vergoed. De kosten die uw VvE maakt om verdere schade te voorkomen zijn ook meeverzekerd.

VvE’s sluiten ook vaak een glasverzekering af. Onze glasverzekering verzekert niet alleen het glas dat tot de gemeenschappelijke ruimten behoort. Ook al het glas dat bij de appartementen hoort, is standaard meeverzekerd. Inclusief isolatieglas, kunststof koepels en dakramen.

De Vereniging van Eigenaren is een zelfstandig rechtspersoon en kan dus aansprakelijk worden gesteld. Daarom wordt een Aansprakelijkheidsverzekering voor een VvE vaak gezien als een noodzaak. Met de Aansprakelijkheidsverzekering verzekert u het aansprakelijkheidsrisico van de vereniging tegenover de individuele appartementsbewoners (met uitzondering van schade aan eigen onroerende zaken). Maar ook van de leden onderling en van de leden tegenover de vereniging.

Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is € 1.250.000,- .

Persoonlijk advies

Neem contact met ons op.

Contact
013 – 5715400