Rapportage

Bij een financiële planning staan over het algemeen een drietal thema’s centraal:

– de planning van uw inkomen

– de planning van uw vermogen

– de planning van uw nalatenschap

Rapportages worden meestal aangevraagd omdat er een specifieke aanleiding bestaat.

Vaak is er sprake van een omstandigheid die u aan heeft gezet tot nadenken. U overweegt een ander huis te kopen, u zou wel eens willen weten of uw pensioenvoorzieningen voldoende zijn, u overweegt van werkgever te veranderen of u vraagt zich af wat de keerzijde is van meer risico waar het uw beleggingen betreft.

Ook wordt financiële planning vaak gebruikt bij nieuw ontstane situaties waar meer zekerheid gewenst is, zoals echtscheiding, ontslag, een overlijden of het moment waarop u met pensioen gaat (al had u bij deze laatste wellicht beter eerder langs kunnen komen om tijdig bij te kunnen sturen indien nodig..

De meerwaarde van een gedegen financiële planning is in ieder geval dat het antwoord op uw vraag meer dan een beperkt antwoord is. Door vanuit meerdere invalshoeken uw vraag of probleem te beoordelen maken wij voor u inzichtelijk welke effecten er op kunnen treden wanneer zaken zich wijzigen.

Als u zich nader wenst te oriënteren op de diverse vraagstukken, die aanleiding kunnen zijn voor een gedegen financiële planning, dan adviseren wij u onze checklist “Is financiële planning iets voor mij?” eens te beantwoorden. Deze biedt u op een snelle en heldere manier inzicht.

Besteedbaar inkomen

In deze rapportages leggen wij het verband tussen uw bruto inkomsten en uw uitgaven, zowel bruto als netto.

Dat betekent dat u ook direct inzicht krijgt in de fiscale besparingen die mogelijk zijn.

Deze rapportages beoordelen de situatie van een lang en (financieel) gezond leven, de situatie van arbeidsongeschiktheid en / of de situatie van overlijden. Tevens rekeninghoudende (indien van toepassing) de gevolgen voor de partner. Door het werkelijke uitgavenpatroon te betrekking in de rapportages ontstaat een goed inzicht en kunnen financiële keuzes gebaseerd worden op de feiten en niet op de veronderstellingen.

Dit houdt echter niet in dat er bij het maken van een financieel plan zekere aannames gedaan kunnen/moeten worden. Bijvoorbeeld gaan de kinderen studeren, stopt u op 62 jarige leeftijd met werken en zo verder.

Vermogensplanning

Hoe ontwikkelt u vermogen, met welk risico kunt u veilig uw eindkapitaal bereiken, kunt u en zo ja, hoe lang kunt u interen op uw vermogen? Dergelijke vragen staan centraal in onze vermogensplanningen. Desgewenst gaan we samen met u op zoek naar een geschikte vermogensbeheerder voor het beheer van uw gehele vermogen of voor een gedeeltelijk beheer. Uw vermogen kan immers uit meerdere componenten bestaan.

Vermogen kan zich ook in de risicosfeer van het ondernemen bevinden. Wanneer dit vermogen substantiële vormen aan begint te nemen dan kan het raadzaam zijn om het vermogen uit deze risicosfeer te halen. Ook dat is een onderdeel van vermogensplanning. Dit speelt zowel voor ondernemers met een BV als ondernemers zonder BV.

Nalatenschapsplanning

Een ander woord voor deze vorm van planning is estate planning.

Hierbij wordt het aanwezig vermogen onderverdeeld in categorieën met als doel om dit vermogen nu direct of in de toekomst over te dragen aan “de volgende generatie”.

Ook kan er sprake zijn van een gerichte estate planning richting de toekomstige eigenaar van het (familie)bedrijf.

Dergelijke advisering is veelal een persoonlijke en vaak emotionele aangelegenheid.

Een succesvolle overdracht van het vermogen, nu of in de toekomst, betekent besparing van successierecht, schenkingsrecht en inkomstenbelasting. Ook de emotionele schade wordt beperkt. Tijdig en met zorg structureren van het vermogen is daarom van belang.

Estate planning betekent een gerichte beoordeling van uw huwelijkse- of registratievoorwaarden. Vanzelfsprekend wordt ook uw testament beoordeeld. De nazorg bij dit onderdeel van onze advisering kan bestaan uit onze begeleiding bij de successieaangifte, maar wij zijn voor onze vaste cliënten ook beschikbaar voor de deskundige begeleiding van de executeur.

Inzicht als doelstelling

Voor al onze rapportages geldt dat wij ons als doel stellen u in aanvang een goed inzicht te verschaffen in uw persoonlijke omstandigheden.

Juist door dit inzicht bent u beter in staat uw werkelijke belangen goed in te schatten.

Dit leidt tot verantwoorde keuzes en tot een verantwoord beleid.

Door periodiek uw actuele situatie te vergelijken met de rapportages is het mogelijk om het gekozen beleid snel bij te stellen wanneer uw omstandigheden zijn gewijzigd.

Persoonlijk advies

Neem contact met ons op.

Contact
013 – 5715400