Financiële planning

Live your life, you online live once!

Home » Financiën » Financiële planning
Financiële planning2021-05-09T20:56:06+01:00
Het idee achter financiële planning is dat u zorgt voor een stabiel inkomen in elke levensfase en voor realistische vermogensgroei om nabije en verre toekomstplannen te kunnen verwezenlijken. Een financieel plan geeft rust omdat u zekerheid en controle heeft over uw financiën. Zowel op de korte als op de lange termijn.

Analyse


De basis van een financieel plan is een analyse van uw persoonlijke en financiële situatie.

 • Hoe is uw gezinssamenstelling?
 • In welke levensfase verkeert u?
 • Wat is uw inkomen?
 • Hoe groot is uw vermogen?
 • Heeft u een huurhuis of een koopwoning?

We kijken ook naar toekomstige inkomsten en uitgaven.

 • Gaat uw inkomen nog stijgen?
 • Verwacht u een erfenis?
 • Hoe lang zijn uw kinderen nog financieel afhankelijk van u?

Daarnaast brengen we de risico’s van inkomensachteruitgang in kaart.

 • Hoe staat het met uw pensioenvoorziening?
 • Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt of als (één van) u overlijdt?

Minstens zo belangrijk is de vraag naar uw toekomstwensen. Dat kan een nieuwe auto of een verbouwing zijn, maar ook de wens om groter te wonen, te reizen of eerder te stoppen met werken.

 • Hoeveel heeft u daarvoor nodig?
 • Wanneer wilt u uw droom realiseren?

Oplossingen

De analyse laat zien wat u in een bepaalde levensfase nodig heeft, wenst of verwacht. Daar zoeken wij samen met u financiële oplossingen bij. Uw hypotheek, uw pensioen, uw inkomensverzekeringen en uw vermogen staan daarbij centraal. Die regelingen staan niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen. Wij zorgen ervoor dat alles zorgvuldig op elkaar is afgestemd.

Aanpassen

Omdat levensomstandigheden, inkomsten en wensen in de loop van uw leven veranderen, beschouwen wij financiële planning als een dynamisch proces. We zorgen er daarom altijd voor dat het plan flexibel is en kan worden aangepast aan veranderde omstandigheden. Van tijd tot tijd bekijken we samen met u of het bestaande financiële plan nog voldoet of moet worden aangepast.

Werkwijze
Rapportage

Persoonlijk advies

Neem contact met ons op.

Contact
013 – 5715400