Werkwijze Financiële Planning

Wat kunt u zoal verwachten als u besluit om door Goedhart Financial Planning uw eigen Financiële Plan in elkaar te laten zetten?

We onderscheiden hierin een aantal stappen.

Inventarisatie van gegevens

Financiële planning begint met het verzamelen van informatie. Denk hierbij aan uw salarisstrook en pensioenopgave. Maar ook uw huidige polissen, overzichten van spaartegoeden en leningen komen van pas. Wat de overheid voor u heeft geregeld, zoekt Goedhart Financial Planning voor u uit. Voor het verzamelen van de juiste gegevens kunt u gebruik maken van onze checklist in het onderdeel huiswerk.

Inventarisatie van u en uw wensen

Een goede financiële planning draait echter niet om uw polissen, hypotheek, beleggingen en rekeningoverzichten. Het draait om u, om uw gezin en om uw wensen en doelstellingen. U moet zich goed voelen bij de adviezen van Goedhart Financial Planning. Goedhart Financial Planning streeft er naar om een langdurige persoonlijke band met u op te bouwen. Zodat wij u ten alle tijde van dienst kunnen zijn. Daarom is het van belang dat wij U goed leren kennen. En andersom natuurlijk ook.

Analyse

Met behulp van een financieel rekenprogramma wordt uw situatie doorgerekend. Kunt u aan de hand van uw huidige financiële situatie uw wensen realiseren? En welke financiële risico’s loopt u als u arbeidsongeschikt wordt? En hoe staan uw nabestaanden ervoor als u komt te overlijden? Wanneer de realiteit niet overeenstemt met uw wensen, zal Goedhart Financial Planning u adviseren hoe u uw financiële huishouding anders kunt inrichten zodat u uw wensen wél kunt realiseren. Het belangrijke van een financieel rekenprogramma is dat ook de achterliggende gedachten van u op een juiste manier worden ingebracht. Na het inbrengen van de standaard gegevens zal er een advies worden samengesteld wat op uw persoonlijke situatie van toepassing is. In veel gevallen zal het rekenprogramma worden gebruikt als hulpprogramma om een deel van het advies uit te werken. Echter in veel gevallen is er geen rekenprogramma op de markt dat alles omvattend is en schrijven wij dus het advies met behulp van de verschillende deelgebieden.

Rapportage

De bevindingen van Goedhart Financial Planning worden voor u vastgelegd in een heldere rapportage. Hierin vindt u de ontwikkeling van uw financiële situatie door de tijd heen. In één oogopslag kunt u zien of u uw wensen kunt realiseren en of u en uw gezin geen onverantwoorde financiële risico’s lopen.

In deze rapportage treft u een overzicht aan van uw huidige gegevens, onze adviezen, aandachtspunten en de gevolgen voor het opvolgen van ons advies. Geen enkele situatie is hetzelfde en vaak zullen er dan ook geen 2 dezelfde adviezen geschreven worden.

Prioriteiten stellen

De realisatie van uw wensen kan betekenen dat u daar op dit moment iets voor moet inleveren om op andere momenten er beter voor te kunnen staan. U zult soms keuzes moeten maken. Doordat uw leefpatroon in alle situaties centraal staat kunt u de effecten van de verschillende mogelijkheden optimaal inschatten. Zodoende kunt u de beste keuze maken, en een juiste balans vinden tussen nu en later.

Nog een keer alles op elkaar afstemmen

Om er zeker van te zijn dat de conclusies van de financiële analyse inderdaad overeenstemmen met uw eigen ideeën en wensen, neemt Goedhart Financial Planning alles nog eens met u door. Indien het advies of oplossingen worden gezocht in de beleggingssfeer, dan zal Goedhart Financial Planning in samenwerking met een vermogensbeheerder het advies verder uitwerken. Nu en in de toekomst begeleiden wij u hiermee.

Regelmatig contact

Uw Financieel Plan houdt zoveel mogelijk rekening met de toekomst. Maar door onverwachte ontwikkelingen kan uw persoonlijke situatie veranderen. De politiek kan met nieuwe wetgeving komen, u kunt van baan veranderen, uw gezinssituatie verandert. Of u heeft inmiddels andere wensen en prioriteiten. Daarom is het goed om regelmatig contact te onderhouden met Goedhart Financial Planning.

Zo bent u altijd verzekerd van financieel maatwerk en geniet u van een leven lang uw financiën op orde zonder zorgen.

Persoonlijk advies

Neem contact met ons op.

Contact
013 – 5715400